Status

Na této stránce jsou k dispozici informace o aktuálním stavu našich serverů.

Hypervisory Status
hvm01.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
hvm02.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
hvm03.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
hvm04.prod.hkf-hkr1.cz.eix.cz Online
hvm-01.prd.scw-ams-1.nl.eix.cz Offline
hvm-02.prd.scw-ams-1.nl.eix.cz Offline
Webové servery Status
web01.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
web-01.prd.scw-ams-1.nl.eix.cz Offline
Databázové servery Status
sql01.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
sql-01.prd.scw-ams-1.nl.eix.cz Offline
E-mailové servery Status
mta01.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
mta02.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
mta03.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
mta04.prod.hkf-hkr1.cz.eix.cz Online
mta-01.prd.scw-ams-1.nl.eix.cz Offline
cz-frpsc-vmta1.eix.cz Online
Monitorovací & zálohovací servery Status
mon01.prod.hkf-hkr1.cz.eix.cz Online
  • Poslední aktualizace údajů proběhla v 15:50 CET