Status

Na této stránce jsou k dispozici informace o aktuálním stavu našich serverů.

Hypervisory Status
hvm01.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
hvm02.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
hvm03.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
hvm04.prod.hkf-hkr1.cz.eix.cz Online
Webové servery Status
web01.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
Databázové servery Status
sql01.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
E-mailové servery Status
mta01.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
mta02.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
mta03.prod.htz-nbg1.de.eix.cz Online
mta04.prod.hkf-hkr1.cz.eix.cz Online
Monitorovací & zálohovací servery Status
mon01.prod.hkf-hkr1.cz.eix.cz Online
  • Poslední aktualizace údajů proběhla v 14:20 CET